• *ISO 9001, ISO 17100 en ISO 27001 gecertificeerd

 • Beleidsverklaring Urgent Vertalen

  Urgent Vertalen is een vertaalbureau gevestigd in het bruisende hart van de Randstad, Den Haag. Van de vertaalopdrachten die wij uitvoeren zijn meer dan 90% van deze vertalingen beëdigde vertalingen. Dankzij het gebruik van ervaren, bekwame en beproefde ‘native-speaker’ vertalers zijn wij in staat onze klanten een eersteklas vertaalservice te leveren. Vertaalbureau Urgent Vertalen verwelkomt in haar clientèle zowel overheidsinstellingen als kleine, middelgrote of grote ondernemingen, maar ook de particuliere klant is met vertaalwerk meer dan welkom. Vertaalbureau Urgent Vertalen heeft een unieke positie in de vertaalwereld door haar uitzonderlijke snelheid van handelen.

  Wij kennen, als geen ander, de sterke punten van onze onderneming. Klanten noemen ons snel, voordelig en communicatief. Bovenal staat snelheid van handelen centraal bij Vertaalbureau Urgent Vertalen.

  Managementsysteem

  Binnen Urgent Vertalen streven wij naar kwaliteit en constante verbetering. Voor de waarborging van het voldoen aan de eisen en wensen van klanten is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015, ISO 17100:2015 en ISO 27001:2015.

  ISO 9001 Waarborging van kwaliteit

  Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem zorgen wij er voor dat wij kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en andere belanghebbenden. Dit doen wij door middel van een aantal kernelementen:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving: Doordat wij veelal beëdigde vertalingen doen en veel samenwerken met overheidsinstellingen is waarborging van wet- en regelgeving bij Urgent Vertalen essentieel. Om deze reden wordt er ten alle tijden zorgvuldig omgegaan met wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten- en dienstverlening van ons.
  • Prestaties van processen: Doordat wij een vertaalbureau zijn met betrokken werknemers hebben wij korte lijntjes en kunnen wij prestaties en processen goed monitoren.
  • Doelstellingen en verbetermogelijkheden: De prestaties van processen worden omgezet in doelstellingen. Urgent Vertalen heeft als belangrijkste doelstelling om met een moderne visie op de vertaalindustrie de beste kwaliteit te leveren en mee te ontwikkelen met vraag en aanbod in de markt. Wij zijn continu bezig met ontwikkelen. Een kracht van ons is dat wij risico’s snel signaleren en de hierop volgende acties direct worden uitgevoerd.
  • Tevredenheid: De tevredenheid van klanten staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven daarom naar een transparante en open werkwijze in klanttevredenheidsonderzoeken. De resultaten van beoordelingen van klanten zijn zichtbaar op een onafhankelijke beoordelingswebsite, waardoor wij gestimuleerd worden te streven naar de beste kwaliteit van product- en dienstverlening. Mede hierdoor bereiken wij in onze organisatie een continue verbetercyclus.

  Bekijk het ISO-9001 certificaat

  ISO 17100 Vertaalnorm

  De ISO 17100 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van het leveren van vertaaldiensten. Doordat vertalen het hoofdproces is van Urgent Vertalen is deze ISO norm van essentieel belang. Hiermee wordt aangetoond dat het vertaalproces op een beheerste manier wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit van de dienst optimaal wordt gewaarborgd. Hieronder valt dat verschillende processen in kaart zijn gebracht, waaronder de processen omtrent vertaling, waarin check/review is meegenomen. Daarnaast zijn de juiste middelen en de vereiste competenties van medewerkers en freelancers vastgelegd. Hiermee wordt de vertaalkwaliteit optimaal gewaarborgd. Door de High Level Structure (HLS) van het managementsysteem is de ISO 17100 geïntegreerd met ISO 9001:2015 en wordt deze norm tezamen met ISO 17100 onderhouden en is continu in ontwikkeling.

  Bekijk het ISO-17100 certificaat

  ISO 27001 Informatiebeveiliging

  Urgent Vertalen staat voor vertrouwen, integriteit en het voldoen aan wet- en regelgeving. Gezien wij door onze dienstverlening over veel vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en vertrouwelijke dossiers beschikken is het van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij nemen privacy en beveiliging serieus. Om deze reden is het besluit genomen hier op een professionele manier, middels ISO 27001 informatiebeveiliging invulling aan te geven. Op deze manier willen wij klanten, stakeholders en andere belanghebbende aantonen dat hun informatie en gegevens in goede handen is bij Urgent Vertalen. Om ervoor te zorgen dat de informatiebeveiligingsprocessen geïntegreerd zijn met overige processen en bedrijfsvoering is gekozen om ISO 27001 te integreren in het managementsysteem voor ISO 9001 en ISO 17100. Er zijn doelstellingen opgezet om er voor te zorgen dat we continu naar een beter proces streven. Hiermee wordt de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data binnen Urgent Vertalen beheerst en worden de processen van de organisatie continu verbeterd.

  Bekijk het ISO-27001 certificaat

  Om het managementsysteem van de drie ISO normen goed te kunnen waarborgen is de directie van Urgent Vertalen zelf actief betrokken bij het opzetten van het managementsysteem en wordt dit met externe deskundigheid van consultants gewaarborgd.

  Den Haag, 12 maart 2024

  Jeffrey Posthuma