Peuters toch iets beter in taal door kinderopvang

Uit een grootschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat peuters tot 6 jaar, die naar een kinderdagverblijf gaan, iets voorlopen op hun taalontwikkeling.

Voor de voor- en vroegschoolse educatie zijn de desbetreffende onderzoeksresultaten een positieve stimulans, ook al is het verschil in taalniveau vrij klein in vergelijking met peuters die niet naar de kinderopvang gaan.

Taaltoetsje voor peuters

De 6-jarige Nederlandse peuters, die meedoen aan het taalontwikkelingsonderzoek, blijken iets beter te scoren in taaltesten, dan kinderen die thuis blijven. De betere taalscores waren vooral te vinden in hun taalbegrip en het gebruik van de taal.

Een verrassende uitslag bij kinderen tot 1,5 jaar

Een verrassend resultaat is die van de kinderen, die mee deden aan het onderzoek tot 1,5 jaar oud. Uit dit onderzoek blijkt dat de kinderen, die naar een kinderopvang gaan, juist iets slechter presteren, volgens de uitslagen van de taaltoets.

Kinderopvang niet schadelijk voor kind

De onderzoekers hebben vastgesteld, dat een bezoek aan een kinderdagverblijf van één of meerdere dagen, niet schadelijk is voor een kind en ook niet voor hun taalontwikkeling. Daarbij blijkt dat de bezoeken aan een kinderdagverblijf voor kinderen, die net naar het basisonderwijs gaan, juist gunstig uitpakken.

Lang lopend onderzoek in taalontwikkeling

Er werden voor de studie naar taalontwikkeling ongeveer 5300 kinderen gevolgd, die geboren zijn tussen 2002 en 2006. Onderzoek naar de taalontwikkeling wordt vanaf 1 jaar oud om het half jaar uitgevoerd. Hierin wordt als centrale vraag gesteld, waarom het ene kind zich beter ontwikkeld dan het andere of zich niet ontwikkeld. Uiteraard hielden de onderzoekers in hun uitslag ook rekening met de afkomst, welvaart en opleidingsniveau van de ouders. Van de onderzochte kinderen gingen 2979 kinderen één of meerdere dagen naar een kinderdagverblijf, werden er 975 kinderen bij familieleden of gastouders ondergebracht en bleven er 1282 kinderen thuis.

De Generation-R studie

In Nederland worden diverse onderzoeken gedaan bij kinderen vanaf een vroeg stadium nog tijdens de zwangerschap tot hun jongvolwassenheid, door de Generation-R studie. Dit onderzoeksbureau volgt ongeveer tienduizend kinderen uit de regio Rotterdam in hun ontwikkeling, groei en gezondheid.

Volg ons

Laat een reactie achter