Alles over de Franse taal - Onregelmatige werkwoorden

Naast de regelmatige werkwoorden kent de Franse taal ook veel onregelmatige werkwoorden. De belangrijkste onregelmatige werkwoorden zijn: être (zijn), avoir (hebben), aller (gaan) en faire (maken).

In de lijst hieronder vindt u de meest bekende onregelmatige werkwoorden.

Onregelmatige werkwoorden tabel

* Let op Werkwoorden die met être worden vervoegd krijgen andere uitgangen. Vrouwelijk enkelvoud krijgt -e, vrouwelijk meervoud krijgt -es en mannelijk meervoud krijgt -s.

Opmerkingen bij de onregelmatige werkwoorden

 1. Bij wederkerende werkwoorden horen de wederkerende voornaamwoorden me, te, se, nous, vous, se.
 2. Alle wederkerende werkwoorden worden in het Frans met het hulpwerkwoord être vervoegd. Het voltooid deelwoord moet zich aanpassen aan het onderwerp van de zin. Dit laatste noemen we de être-regel.
 3. De Franse taal kent werkwoorden die in het Frans wederkerend zijn, maar in het Nederlands niet. Andersom is dit ook het geval. Van elk één voorbeeld:
  • Se coucher = naar bed gaan (je me suis couché = ik ben naar bed gegaan)
  • Bouger = zich bewegen (il n’a pas bougé = hij heeft zich niet bewogen)
 4. Bij een ontkenning komt altijd eerst het woordje ‘ne’, en pas daarna het wederkerend voornaamwoord.

Volg ons

Sommige werkwoorden hebben een onregelmatige futur du passé (precies hetzelfde als bij de futur)

Als de eerste vorm bekend is, is de rest eenvoudig af te leiden. Alleen de uitgangen moeten aangepast worden, zoals bij het onregelmatige werkwoord être:

 • Je serais
 • Tu serais
 • Il serait
 • Nous serions
 • Vous seriez
 • Ils seraient

Veel voorkomende wederkerende werkwoorden:

Meer weten over de Franse taal of andere talen?

Meer lezen over de Franse taal, de regelmatige werkwoorden of geïnteresseerd in andere talen? Volg ons op Facebook of Twitter waar we je op de hoogte houden over alles op het gebied van talen, emigreren, taalontwikkeling en meer.

Laat een reactie achter