Pabo opleiding kan nog altijd beter

Net afgestudeerde leerkrachten hebben meer vakkennis dan hun voorgangers. Met name het rekenen en de taal zijn tegenwoordig verbeterd, blijkt uit onderzoek naar de kwaliteit van de Pabo.

Het overgrote deel van de afgestudeerden vindt dat ze tijdens hun studie voldoende kennis hebben ontwikkeld op het gebied van rekenen en taal. Hierdoor slagen veel pabostudenten voor hun reken- en taaltoets, die sinds 2006 ingesteld is. De afgestudeerde leerkrachten zijn echter minder tevreden over hun voorbereiding van de lespraktijk.

Lespraktijk en het vak Engels erg pover

Orde houden en lessen evalueren, de basisvaardigheden, krijgen wel voldoende aandacht op de pabo. Echter het lesgeven van taal en rekenen aan leerlingen met een achterstand of voorsprong scoort onvoldoende bij de afgestudeerden. Over de voorbereiding van het vak Engels is men ook niet te spreken. Van de afgestudeerde leraren vindt 35% dat zij niet goed geschoold zijn voor het vak Engels. Soms is Engels geen apart vak, maar maakt het deel uit van andere vakken op de pabo. Vooral in de deeltijdopleidingen is het Engels erg pover.

Niveau van afgestudeerden verbeterd

Er is wel een verbetering te zien, aldus 182 basisschooldirecteuren. Zij vinden dat de afgelopen drie jaar de vakkennis en de pedagogisch-didactische vaardigheden bij de afgestudeerden flink is gestegen.

Vier jaar te kort tijdbestek

Volgens de inspectie van onderwijs zal er altijd wat te wensen overblijven. Want omdat de pabostudenten overal iets van af moeten weten, zowel van het Engels als van techniek en ook hoe men les moet geven aan leerlingen met een achterstand of aan hoogbegaafde kinderen, zal dit in vier jaar tijd niet volledig onderwezen kunnen worden. Daarom zouden basisscholen hiermee ook de beginnende leraar moeten helpen met begeleiding, collegiale consultatie en gerichte nascholing. Ook de Pabo's zouden daar een rol in moeten spelen.

Volg ons

Laat een reactie achter