Een visum aanvragen voor USA, de Verenigde Staten van Amerika?

U staat op het punt naar Amerika te reizen? Dan kan het zomaar zijn dat u geen visum nodig heeft, maar juist een ESTA. De regelgeving betreffende het aanvragen, de geldigheidsduur en andere bijkomstige vereisten leest u op deze pagina.

Meer informatie over ESTA

De regelgevingen omtrent Amerikaanse visums zijn enorm complex. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een ESTA zijn er namelijk 17 verschillende soorten visums te verkrijgen om het land mee in te reizen. Maar hoe weet u nu eigenlijk of u een ESTA of een visum nodig heeft?

Een ESTA, dat voor: “Electronic System for Travel Authorization” ofwel “Elektronisch systeem voor reistoestemming” staat, kan worden aangevraagd door vrijwel elke Nederlander of Belg die van plan is om naar de verenigde staten te reizen, zolang deze persoon voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Het doel van een ESTA is reizigers met ongewenste bedoelingen te weren. Hieronder wordt verstaan het in gevaar brengen van veiligheid en/of rechtshandhaving van de Verenigde Staten. Een ESTA reisvergunning is mogelijk voor reizen met een toeristische en een zakelijke insteek. Ook voor een doorreis door Amerika is het aanvragen van een ESTA nodig.

Door de aanmelding voor het ESTA formulier, weet de Amerikaanse douane preventief wie er het land in wil reizen en kunnen zij ongewenste reizigers de toegang ontzeggen. Dit wordt geregeld middels een ESTA verklaring dat een onderdeel van de ESTA aanvraag is. De aanvrager dient te verklaren dat geen van de reizigers die onderdeel van de ESTA uitmaken bezwaar zullen maken of beroep zullen indienen tegen de beslissing of een reiziger wordt toegelaten op Amerikaans grondgebied.

 • Met een ESTA goedkeuring kunt u Amerika inreizen zonder visum;
 • Het aanvragen van een ESTA is sneller en goedkoper;
 • In geval van spoed vaak al binnen een uur na het voldoen van de kosten geregeld;
 • U ontvangt een notificatie via e-mail of sms.

Om aan de voorwaarden van een ESTA te voldoen;

 • Dient de aanvrager in het bezit te zijn van een geldig paspoort uitgegeven door een zogeheten “Visa Waiver Program land”. Zowel Nederland als België vallen in deze categorie;
 • Dient het doel van de reis een vakantie, het bezoeken van vrienden of familie, het bezoeken van klanten of leveranciers, het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten, onderhandelingen of conferenties te zijn;
 • Op het moment van aankomst dient er al een ticket voor de door- of terugreis te zijn geboekt;
 • Dient u ermee akkoord te gaan dat er bij uw aankomst biometrische gegevens afgenomen worden, waaronder vingerafdrukken;
 • Dient u te verklaren dat uzelf geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid, openbare orde en rechtshandhaving in Amerika;
 • Dient u te verklaren dat u niet deelneemt of hebt deelgenomen aan sabotage, spionage, terrorisme en/of genocide.

U voldoet niet aan de voorwaarden wanneer u;

 • In dienst treedt bij een Amerikaanse werkgever;
 • Een opleiding gaat volgen in de Verenigde Staten;
 • Gaat investeren in een Amerikaans bedrijf of er een gaat oprichten;
 • Journalistieke werkzaamheden gaat verrichten in Amerika;
 • Met een privévliegtuig of eigen schip het land binnen komt;
 • In of na het jaar 2011 in Irak, Iran, Jemen, Libië, Noord-Korea, Soedan, Somalië of Syrië bent geweest of u de nationaliteit van deze landen hebt gehad;
 • Door ziekte of door geestelijke stoornis een risico vormt voor de directe omgeving;
 • Eerder gearresteerd of veroordeeld bent voor een misdrijf met ernstig letsel als gevolg;
 • Eerder een wet overtreden hebt met betrekking tot het bezit, gebruik of distributie van drugs;
 • Zichzelf eerder al eens niet gehouden heeft aan één van de voorwaarden van een ESTA of visum voor Amerika.

Een ESTA aanvragen met een noodpaspoort is enkel mogelijk wanneer het noodpaspoort is voorzien van een digitale chip.

Een ESTA regelt u snel en eenvoudig via dit aanvraagformulier. Voldoet u niet aan alle bovenstaande ESTA voorwaarden, dan is er een regulier visum benodigd om Amerika binnen te komen.

Meer informatie over een regulier visum voor Amerika

Een visum, is een officiële toestemming om het land in te reizen en er te mogen verblijven. Deze vorm van reisdocumentatie kunt u enkel regelen wanneer u in contact komt met het Amerikaanse consulaat. Op een visum gelden strengere regels en er zal een uitgebreidere controle worden uitgevoerd.

Waar u een ESTA aanmelding snel en eenvoudig online kunt uitvoeren, is dit bij een standaard visum helaas niet mogelijk. Het aanvragen van een van de visums kan enkel geregeld worden door een afspraak te maken en een bezoek te brengen aan een Amerikaans consulaat.

Het visum dat voor uw reis benodigd is, komt nauw samen met het doel van de reis. De 23 verschillende Amerikaanse visums kunnen onderverdeeld worden in de hoofdcategorieën, niet-immigratie & immigratie visums. Een beschrijving van elk type visum vindt u hieronder:

 • Visum A: Een visum dat wordt afgegeven aan diplomaten, buitenlandse ambtenaren en vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen, om deel te nemen aan de officiële activiteiten van die overheid;
 • Visum B-1: Een tijdelijk visum waarbij u zakelijk naar Amerika reist om overleg of onderhandelingen uit te voeren met zakelijke relaties of wanneer u zakelijke conferenties of conventies wilt bijwonen;
 • Visum B-2: Een tijdelijk visum geschikt voor toerisme waarbij u op vakantie gaat naar de VS, er vrienden en familie wilt bezoeken, een medische behandeling moet ondergaan, deel wilt nemen aan sportieve/muzikale evenementen of wedstrijden of een korte recreatieve opleiding gaat volgen zoals een meerdaagse surfworkshop;
 • Visum B1 / B2 combinatie: Een tijdelijk visum die zowel de bovenstaande toerisme en zakelijke activiteiten combineert;
 • Visum C: Een visum dat wordt afgegeven aan reizigers die direct doorreizen na hun aankomst in Amerika. (Hiervoor kunt u ook een ESTA aanvragen);
 • Visum D: Dit visum wordt afgegeven aan bemanningsleden van zeeschepen en internationale luchtvaartmaatschappijen;
 • Visum E: Een visum dat wordt afgegeven aan personen die werkzaam zijn in bedrijven die zich bezig houden met het verlenen van diensten aan beleggers, internationale handel of hebben geïnvesteerd in een bedrijf in Amerika;
 • Visum F: Een visum afgegeven aan buitenlandse studenten die ingeschreven staan bij erkende onderwijsinstellingen. Ook de echtgenoten en kinderen van de student kunnen op basis van dit visum naar Amerika reizen;
 • Visum G: Een visum afgegeven aan diplomaten, ambtenaren en werknemers die reeds werken voor internationale organisaties in de VS;
 • Visum H: Een visum voor specialistische beroepsvorming. Dit visum wordt afgegeven aan werknemers die tijdelijk in de USA willen verblijven om te werken;
 • Visum I: Vertegenwoordigers van de buitenlandse media (pers, radio, film, etc..) hebben dit visum nodig;
 • Visum J: Een visum dat uitgegeven wordt aan werknemers en studenten die deel willen nemen aan een uitwisselingsprogramma;
 • Visum K: Een visum dat wordt afgegeven aan de verloofde van een burger van de VS. Met een K1 kan een niet-Amerikaan toch naar de VS reizen mits hij of zij binnen 90 dagen na aankomst trouwen. Een K2 visum laat ook de ongehuwde kinderen van 20 jaar of jonger meereizen;
 • Visum L: Een visum dat afgegeven wordt aan een medewerker van een bedrijf dat zowel in het thuisland van de werknemer als in Amerika gevestigd is;
 • Visum M: Studenten die lessen willen volgen in het beroeps en/of technisch onderwijs hebben dit visum nodig. Ook de echtgenoten en kinderen van de student kunnen op basis van dit visum reizen naar Amerika;
 • Visum O: Een visum dat wordt afgegeven aan personen die over buitengewone bekwaamheid beschikken in het bedrijfsleven, sport, kunst, onderwijs of wetenschap. De aanvrager moet kunnen aantonen dat het voor tijdelijk duur is en dat er een bewezen staat van dienst is;
 • Visum P: Sporters, entertainers en kunstenaars hebben dit visum nodig om hun activiteiten uit te voeren. Ook voor leden die lid zijn van het team en deze persoon ondersteunen bij de activiteiten;
 • Visum Q: Een visum dat wordt uitgegeven aan deelnemers van een internationaal cultureel uitwisselingsprogramma;
 • Visum R: Een visum bestemd voor religieuze werkers die tijdelijk in de VS verblijven. De aanvrager moet lid zijn van een religieuze genootschap ofwel een non-profit organisatie die al langer dan 2 jaar in de VS gevestigd is. Familieleden kunnen in aanmerking komen voor een R-2 visum;
 • Visum S: Dit visum wordt afgegeven aan informanten of getuigen die helpen met de rechtshandhaving. Het visum kan enkel door een wetshandhavingsdienst aangevraagd worden;
 • Visum TN: Een visum afgegeven aan Mexicanen en Canadezen die een beroep of kwalificatie hebben, vermeld op de NAFTA lijst;
 • Visum U en T: Dit visum wordt in het algemeen afgegeven aan slachtoffers van misdrijven die geleden hebben onder geestelijke of lichamelijke mishandeling;
 • Visum V: Een visum dat wordt afgegeven aan echtgenoten en minderjarige kinderen van inwoners van de VS welke zelf een permanente verblijfsvergunning hebben.

Voordat u in aanmerking komt voor één van de bovenstaande visums, dient u een aantal gegevens aan te leveren en aan een flink aantal voorwaarden te voldoen. Zodra u alle gegevens bij elkaar heeft, maakt u een afspraak bij het consulaat van Amerika om daar het visum aan te vragen.

Om een visumaanvraag voor Amerika te starten heeft u nodig;

 • Twee recentelijke pasfoto’s;
 • Een geldig paspoort met een minimale duur van 6 maanden vanaf uw vertrekdatum;
 • Een ingevuld visumaanvraagformulier;
 • Een bewijs van ziektekostenverzekering;
 • Een bewijs dat u over voldoende financiële middelen beschikt tijdens uw verblijf in Amerika;
 • Een bewijs om aan te tonen wat u precies in Amerika gaat doen, denk hierbij aan een boeking van een hotel en een retourticket;
 • Wanneer de visumaanvraag een werkvergunning betreft, neem dan een garantiebrief mee van uw toekomstig werkgever;
 • Betreft uw aanvraag een studievisum, neemt u dan een bewijsbrief mee van het Academisch instituut waar u gaat studeren.

Per type visum gelden er verschillende voorwaarden. Om één van de standaard visums aan te vragen, raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten. U krijgt, op basis van uw specifieke aanvraag, de juiste informatie.

Gaat u zelf uw visum regelen bij het consulaat van Amerika, bedenk u dat het interview geheel bureaucratisch gehouden wordt. Uw eerste indruk is belangrijk. Zorg ervoor dat u netjes gekleed naar uw afspraak gaat. Zorg er hiernaast voor dat u alle benodigde documenten meeneemt naar uw interview. Doet u dit niet, heeft u kans dat u weggestuurd wordt en uw afspraak naar een andere datum moet verzetten.

Het B1 en B2 visum geeft u niet het recht om naar de VS te reizen, wanneer u in de VS aankomt beslist de douane beambte, na het stellen van een aantal vragen, uiteindelijk of u het land wel of niet in mag reizen.

Vraagt u uw visum aan met een noodpaspoort dan kan dit alleen wanneer het noodpaspoort is voorzien van een digitale chip.

Regels die betrekking hebben op de geldigheid en het tijdsbestek

De ESTA-reistoestemming is 2 jaar geldig. Gedurende deze 2 jaren, kunt u zo vaak als dat u wilt naar de VS reizen, totdat één of meerdere antwoorden op de Ja/Nee vragen van uw ESTA aanvraag veranderen of dat uw paspoort verloopt.

Elk afzonderlijk verblijf in de Verenigde Staten mag maximaal 90 dagen duren. Let er wel op dat naast de VS ook Canada, Mexico en de Caribische eilanden worden meegeteld in deze verblijfsduur.

De geldigheidsduur van elk ander type standaard visum staat vast aan het benodigd type visum. Wilt u van één van deze visums alle ins & outs weten, neemt u dan contact met ons op en wij helpen u er graag mee verder.

De kosten van een visum bij Urgent Vertalen

De kosten van een visum hangen, los van de gekozen geldigheidsduur en het aantal entrys, af van de gewenste levertijd. Welke kosten voor uw visum van toepassing zijn, zal blijken uit het gewenste visum. Neem contact met ons op en wij bekijken welk visum u nodig heeft en wat het visum u gaat kosten.

Uw visum aanvragen bij een vertaalbureau - dit zijn de voordelen

Misschien denkt u niet direct aan een vertaalbureau wanneer u op zoek bent naar een visum. Toch zitten hier voordelen aan. U hoeft niet zelf voor een eventuele vertaling of legalisatie van documenten te zorgen. Dit kunnen wij als full-service vertaalbureau direct voor u verzorgen, waardoor uw visumaanvraag soepel en snel verloopt. Daarnaast zijn wij van alle eisen en spelregels op de hoogte en zijn hierin transparant naar u.

Full-service vertaalbureau

Urgent Vertalen is van oorsprong een vertaalbureau dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een uniek en full-service vertaalbureau.

Full-service betekent dat wij gehele processen uit handen kunnen nemen, denk hierbij aan uw visumverzoek. Zo heeft u bij het aanvragen van een visum vrijwel altijd aanvullende documentatie nodig. Deze aanvullende documentatie dient in de meeste gevallen beëdigd vertaald en gelegaliseerd te zijn voor deze geaccepteerd worden voor uw visumaanvraag.

Dit proces is tijdrovend, vooral wanneer u zich niet in de buurt van Den Haag bevindt. Urgent Vertalen verzorgt alle diensten in-house en kan direct, op de fiets, voor u op pad. Er is geen andere visumverzorger die hierdoor dezelfde snelheid kan evenaren.

Transparant

U kunt altijd bij ons terecht voor overleg. U bent dan niet alleen welkom bij ons op kantoor om, onder een genot koffie, samen een plan van aanpak op te stellen. Wij kunnen u ook telefonisch te woord staan om uw vragen te beantwoorden of extra toelichting te geven.

Transparant betekent ook dat wij toegeven dat u het proces zelf uit kunt voeren. Met de door ons vertaalde documentatie kunt u namelijk ook zelf op pad. Echter komt bij een visumproces veel kijken.

Iedere ambassade heeft zijn eigen gebruiken en dus ook zijn eigen spelregels, met wellicht recent toegevoegde extra eisen. Een onverwachte verrassing tijdens uw visumproces kost u al snel een extra dagje Den Haag. Los van het feit dat Den Haag een prachtige stad is, had u deze dag wellicht anders willen invullen.

Documenten beëdigd laten vertalen

Een beëdigde vertaling, ook wel officiële vertaling, wordt voorzien van een stempel, handtekening en verklaring van de beëdigd vertaler. Niet ieder document dient beëdigde vertaald te worden, veelal dienen beëdigde vertalingen overgedragen te worden aan instanties. Met deze reden moeten ze officieel vertaald worden. Denk aan documenten als, geboorteaktes, algemene voorwaarden, diploma’s, testamenten en hypotheekaktes.

Wat is het verschil tussen een vertaler en een beëdigd vertaler? Al onze vertalers zijn native speakers en beschikken over een HBO diploma of hoger. Onze beëdigde vertalers hebben daarnaast bij minimaal één van de Rechtbanken in Nederland de eed afgelegd. De vertaler laat zijn of haar handtekening achter bij de desbetreffende rechtbank, ten behoeve van het legaliseren van handtekeningen op beëdigde vertalingen. Hierdoor mogen zij zichzelf beëdigd vertaler noemen.

Wat hebben wij van u nodig?

Om uw document beëdigd te vertalen, hebben wij voldoende aan een goed leesbare, onbewerkte scan of foto van het originele document. Een van onze vertaaladviseurs gaat onderzoeken welke beëdigde vertaler het beste past bij het vakjargon van uw document. Daarna zal het document door een van onze native speakers van de doeltaal beëdigd worden vertaald.

Een kopie van het originele document wordt uitgeprint en aangehecht aan het vertaalde document. De beëdigde vertaler voorziet het document van handtekening, stempels en zijn/haar verklaring. De beëdigde vertaling is vervolgens een officieel document binnen Nederland.

Documenten laten legaliseren

Heeft u tijdens uw visumaanvraag een beëdigde vertaling nodig die gelegaliseerd moet zijn? En wilt u geen kostbare tijd verliezen bij het aanvragen van uw visum? Kies dan voor het legalisatiegemak van Urgent Vertalen. De voordelen van het uitbesteden van de legalisatie van uw document(en):

Extra snel - Nooit meer tijdverlies door postverzendingen. Nooit meer tijd kwijt aan het ophalen van documentatie. Geen verkeersdrukte, geen parkeerperikelen. Wij kennen Den Haag op ons duimpje en helpen u graag.

Meer zekerheid - Dankzij onze jarenlange ervaring met gelegaliseerde vertalingen, weten wij als geen ander wanneer uw documentatie geaccepteerd wordt in het land van uw bestemming. Onze documenten voldoen aan alle eisen.

Geen extra kosten - Geen kosten voor brandstof, parkeerkosten of kosten voor het openbaar vervoer. Of zelfs dubbele kosten als u het document op verschillende dagen moet inleveren en ophalen. Met Urgent Vertalen bespaart u deze kosten.

Zelf geen tijd kwijt - Voor het regelen van een legalisatie bent u minstens een dagdeel kwijt. Voor een aantal landen kunt u de legalisatie pas enkele dagen later ophalen, waardoor u opnieuw richting Den Haag kunt. Wij zorgen dat u de kostbare vrije dagen bij uw werkgever aan iets leukers kunt besteden.